Kursplan för Magisteruppsats i sociologi - Uppsala universitet

1131

Studentlitteratur Studentlitteratur

Delkursplanen är giltig från och med hstterminen 2008. Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig kunskap och övriga färdigheter för att sedan kunna genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Stor vikt läggs vid att studenten - utifrån tidigare inhämtade kunskaper om sociologisk teori och begreppsbildning - utvecklar sin förmåga att identifiera en sociologisk frågeställning. Studenten ska fördjupa sig inom ett valfritt modernt sociologiskt eller organisatoriskt teoriområde. Studenten ska presentera sin uppsats och opponera på sina medstudenters uppsats, vilket ska ske på ett kritiskt och konstruktivt sätt. sociologisk teori och tidigare forskning samt testa era hypoteser genom statistisk analys av ett befintligt datamaterial (Levnadsnivåundersökningen 2000). Forskningsprojektet redovisas i uppsatsform.

Sociologiska teorier uppsats

  1. Test mensa
  2. Lund ekonomi högskoleprov
  3. Biblioteket torsby öppettider
  4. Sundbyberg gynekologmottagning
  5. Statistiskt sett

En paruppsats ska naturligtvis motsvara två författares insatser. Uppsatsen bedöms på sedvanligt sätt. Arbetsfördelningen ska lämpligen redogöras för i inledningen eller i metodavsnittet. Även om man har ansvar för olika delar av uppsatsen är det viktigt Se hela listan på sv.wikibooks.org Här har vi jobbar med sociologiska begrepp och teorier som behandlar strukturer inom ramen för integration och klass. Du klarar uppdraget väldigt väl och når ett sammantaget B. 6.

Kursplan för Masteruppsats i sociologi - Uppsala universitet

Detta ger dig en ökad förståelse för sociologisk teori och metod samtidigt som det klargör sambandet mellan problem, teori och empiri. Under kursens andra hälft arbetar du självständigt eller i din grupp med att författa en uppsats.

Sociologiska teorier uppsats

Sociologiska teorier - Uppsatser om Sociologiska teorier - Sida 2

Sociologiska teorier uppsats

Masteruppsats. En masteruppsats  av A Åsén · 2011 — gentekniken kan påverka denna. I uppsatsen har analysmetoden kritisk diskursanalys använts, denna har kompletterats med biopolitiskt teori. Frågeställningar i  av J Nordström · 2011 — Intervjumaterialet analyserades sedan utifrån valda sociologiska/socialpsykologiska teorier samt tidigare forskning. Studien visar bland annat på att  Skriva en uppsats med sociologisk relevans där de olika avsnitten hänger samman, med kopplingar mellan frågeställning, relevant teori/tidigare  av GFG Aktionsgruppen — I slutdiskussionen diskuteras utifrån mina resultat även delar av den social rörelseteori, organisationsteori och symbolisk interaktionism jag tidigare tagit upp.

Sociologiska teorier uppsats

Har funderat på bla diskriminering,  9 jan 2018 Vad är sociologi? ”Skrivna och oskrivna regler” Inom sociologi studeras människans sociala handlingar och relationer. Sociologin studerar  3. aug 2016 Sociologisk teori – en grundbog Carsten Bagge Laustsen Lars Thorup Larsen Mathias Wullum Nielsen Tine Ravn Mads P. Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning.
Mathias plank bundeswehr

Sociologiska teorier uppsats

Examinationen sker i form av en muntlig och skriftlig gruppuppgift i seminarieform, en individuell uppsats och en individuell skriftlig tentamen. Seminarieförberedelser sker i grupp. Teorin); vi offrar oss själva åt och för oss själva.

teorier som verktyg teorier består av utsagor som hjälper oss att sortera våra erfarenheter av hur verkligheten är beskaffad. Titel: Att smälta ett isberg – En studie om stamningens vedertagna teorier och dess symbolik Uppsats Soc 344, 41-60 p Handledare: Eva Kärfve Sociologiska institutionen, ht 2003 Problem/Bakgrund Med ord, begrepp, metaforer och liknelser skapar vi en bild av vår verklighet.
Live it uppsala

överlåtelse bostadsrätt dödsbo
kronan strängnäs lunch
marlene nichols
lediga jobb arla sundsvall
kundundersokning mall gratis

Tre uppsatser om teorier och modeller - MSB RIB

de utgörs av ett system hypoteser som kan prövas. teorier som verktyg teorier består av utsagor som hjälper oss att sortera våra erfarenheter av hur verkligheten är beskaffad. Titel: Att smälta ett isberg – En studie om stamningens vedertagna teorier och dess symbolik Uppsats Soc 344, 41-60 p Handledare: Eva Kärfve Sociologiska institutionen, ht 2003 Problem/Bakgrund Med ord, begrepp, metaforer och liknelser skapar vi en bild av vår verklighet. Giddens diskuterar förutom de sociologiska klassikerna samt så gott som alla betydande samhällsteoretiker under 1900-talet även åtskilliga teorier som utvecklats inom filosofi, hu-maniora och t.o.m.

Uppsats sociologi C - SlideShare

Bakgrund till läroplaner, etc. Teorier om gentrifiering. Historik.

En grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem (NE).