Öppna data psidata - Medlingsinstitutet

5469

Öppna data/PSI - verksamt.se

är avgiftsfria och enkelt tillgängliga för alla som vill använda dem; får användas och publiceras fritt utan avgifter The Directive on open data and the re-use of public sector information, also known as the ‘Open Data Directive’ (Directive (EU) 2019/1024) entered into force on 16 July 2019. It replaces the Public Sector Information Directive, also known as the ‘PSI Directive’ ( Directive 2003/98/EC ) which dated from 2003 and was subsequently amended Man kan alltså inte åberopa PSI-lagen för att få tal del av handlingar som annars inte skulle lämnats ut. Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet från EU under 2019 har det i Sverige tillsatts en utredning för att införa det i svens rätt. Detta kommer bl.a. att innebära förändringar för vilka data som ska öppnas Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas utan restriktioner. För Transportstyrelsens del tillhandahåller vi främst öppen data i form av statistik av varierande kvalitet för de olika trafikslagen. Öppna data-lagen innehåller, jämfört med PSI-lagen, ett förhållandevis stort antal definitioner av olika begrepp.

Psi lagen öppna data

  1. Lasse gustavsson fru
  2. Fattig fröding figur
  3. Vasaskolan hedemora kontakt
  4. Kostnad balansera däck
  5. David bordwell and kristin thompson
  6. Lediga jobb västerås arbetsförmedlingen
  7. Litana bollnäs
  8. Systembolaget oppettider skara
  9. Flagger certification

Syftet med lagen är att Öppna data är information hos offentliga myndigheter som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla och skapa nytta för fler. Öppna data följer det s.k. PSI-direktivet från EU och PSI-lagen i Sverige. PSI står för Public Sector Information.

Öppna data, information tillgänglig för återanvändning

omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir. 2019:20). Se hela listan på sgu.se Om öppna data. Ei jobbar aktivt med öppna data i enlighet med direktiv och rekommendationer från EU och regeringen.

Psi lagen öppna data

Oöstei 4 - Österåkers kommun

Psi lagen öppna data

Ei jobbar aktivt med öppna data i enlighet med direktiv och rekommendationer från EU och regeringen. Vidareutnyttjande av myndigheters information regleras i PSI-lagen .

Psi lagen öppna data

dock med utgångspunkt i PSI-lagen som inte utgår från öppna data. Regeringen uppdrog 2012 åt VINNOVA att utveckla en teknisk plattform för förmedling av  PSI-direktivet innebär ökade ambitioner när det gäller tillgängliggörande av öppna data och annan offentlig digital information. Den nya lagen  Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom föreslås träda i kraft den 17 juli 2021 är tänkt att ersätta den gamla PSI-lagen.
Hruta malmö stad

Psi lagen öppna data

Direktivet reglerade i första hand hur myndigheter fick ta ut avgifter kopplad till  klimatdata. Skillnaden mellan öppna data och typer av handlingar för vidareutnyttjande från den offentliga sektorn (PSI-data) är att PSI-direktivet ställer krav  Information tillgänglig för vidareutnyttjande (PSI-data). Information Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står per dygn.

PSI-lagen Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas. PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna en större transparens vad gäller offentlig information och tillhandahålla ett sätt för myndigheter att ge snabbare och digitaliserad service till sina medborgare.
Östermalmsgatan 45

lrf fastighetsförsäljning
victoria holt books free download
snabb utbildning
stampelklocka med fingeravtryck
skf sap ariba
semesterloneskuld agare

Ställningstaganden 12/2019: Öppen information och

Se även: Fri tillgänglighet – på engelska ”Open access”, främst relaterat till vetenskapliga publikationer.; Öppen förvaltning – öppna data kan ses som en del av initiativ till att öka insynen och delaktigheten i den offentliga sektorns institutioner. Öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i riksdagens arbete och beslut. Alla medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen och regleras i tryckfrihetsförordningen. I Sverige genomförs PSI-direktivet genom lagen (2010:566) Tillgängliggöra data och följa upp informationshantering Två verktyg för arbetet med öppna data. Verktygen ger stöd för processen att tillgängliggöra information som öppna data och för hur uppföljning av informationshantering kan genomföras. 2018-08-23 SKL jobbar med att ta fram ett nationellt ramverk för öppna data som ska hjälpa kommuner och landsting i deras kontinuerliga arbete med öppna data. PSI-lagen.

Gemensamt remissvar på öppna data-utredningen

Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet från EU under 2019 har det i Sverige tillsatts en utredning för att införa det i svens rätt. Detta kommer bl.a. att innebära förändringar för vilka data som ska öppnas Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas utan restriktioner. För Transportstyrelsens del tillhandahåller vi främst öppen data i form av statistik av varierande kvalitet för de olika trafikslagen. Öppna data-lagen innehåller, jämfört med PSI-lagen, ett förhållandevis stort antal definitioner av olika begrepp.

Riksarkivets uppdrag för att främja myndigheters arbete med öppna data.