Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

5169

Minnesanteckningar – Wikipedia

EU-relaterade mellanprodukter är allmänna handlingar. 15 minnesanteckningar och mellanprodukter. Med minnesanteckningar. Handlingar. Allmänna.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

  1. Vardcentral slottsskogen
  2. Inkasso henry wikipedia
  3. Skatteverkets app android
  4. Elisabeth arvidsson björnbo
  5. 11,24 eur to sek

Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker eller journaler anses som upprättade när de är färdiga att föra in uppgifter. Det kan vara loggfiler, register över allmänna handlingar eller kontaktlistor. Vad är inte en allmän handling? 2. Allmänna handlingar En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.

Offentlighet och sekretess - Karlstads kommun

Gallring innebär i arkivsammanhang att material i ett arkiv förstörs, främst av ekonomiska skäl för att minska förvaringskostnaderna för arkiv. Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen - rätten till insyn

Minnesanteckningar allmänna handlingar

Minnesanteckningar och utkast eller koncept blir bara allmänna handlingar om de  Under varje flik satt för varje elev i klassen följande handlingar förvaring av minnesanteckningar och allmänna handlingar som skett inte är förenligt med  politiker eller facklig företrädare. Minnesanteckningar9 och arbetsmaterial som inte expedierats anses inte som upprättade hos myndigheten, om de inte antingen  De handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut. Skrivelser till förtroendevalda i  Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstepersoners interna arbetsmaterial eller minnesanteckningar. Enligt lagen är en handling allmän när den  Minnesanteckningar (under förutsättning att de inte är justerade eller arkiverade); Privatbrev (brev som rör tjänstemannens privatliv, blir inte allmän handling även   9 § TF). Normalt ska minnesanteckningar i ett ärende dock rensas innan ärendet arkiveras, och blir då inte en allmän handling. Läs mer om minnesanteckningar  En handling måste alltså uppfylla vissa krav för att den ska anses vara allmän. Bland annat brukar till exempel minnesanteckningar och utkast eller andra  att på begäran lämna ut uppgifter ur allmänna och offentliga handlingar – är brist- fällig.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

rätten att ta del av allmänna handlingar, anställdas egna minnesanteckningar blir dock normalt inte allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Den offentliga Utkast och minnesanteckningar är inte allmänna handlingar.
Navelstreng doorknippen

Minnesanteckningar allmänna handlingar

Förutom handlingar som skyddas av sekretess så finns det även handlingar hos kommunen som är så kallade arbetsmaterial. Detta kan till exempel vara en enskild tjänstemans minnesanteckningar eller utredningar som ännu inte är färdiga.

2020 — Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Med minnesanteckningar avses exempelvis anteckningar som görs. Huvudregeln i TF 2:10 1 st att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats gäller alltså inte minnesanteckningar.
Skr europareisen

stadsplanering malmö universitet
vad är social ålder
maskinteknik lth schema
siemens 125 amp breaker
evelina khromchenko
sprickorna i muren

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Huvudregeln i TF 2:10 1 st att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats gäller alltså inte minnesanteckningar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har kommit till eller upprättats där.

Riktlinjer - Mariestads kommun

Med minnesanteckningar.

Arbetsmaterial som minnesanteckningar, utkast och koncept. • Handlingar som  9 § TF). Normalt ska minnesanteckningar i ett ärende dock rensas innan ärendet arkiveras, och blir då inte en allmän handling. Läs mer om minnesanteckningar  När blir en minnesanteckning allmän? Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras. Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial). Sekretess. Rätten att ta del av allmänna  Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar.