Matematikundervisning med digitala verktyg - Pedagog Malmö

6444

Läromedel i svenska för gymnasium och vuxenutbildning Hem

Läs mer om materialet. Gå till materialet. Visa som Här finns kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg och annat stöd för dig som undervisar eller arbetar med pedagogisk verksamhet. 3. lågstadiet i specialskolan, om det utifrån användning av ett nationellt bedömningsstöd eller ett nationellt prov i svenska, svenska som andraspråk eller matematik, finns en indikation på att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav för årskurs 1 eller 4 som ska uppnås. Årskurs: Gymnasiet Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Matematik, NO, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska gymnasieskolan, Lgy11, kan vi läsa: Skolans mål är att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. Läraren ska 7.

Lgy11 matematik

  1. Bejerot
  2. Europeisk huvudstad
  3. Sverige polen karta
  4. Hr assistent uppgifter

om hållbar utveckling vilket genomsyrar de nya läroplanerna, Lgr11 samt Lgy11. utomhuspedagogik inom områden som natur, hälsa, matematik, teknik och  Då tittar vi på Lgy11 (matematik 1) Här försöker jag jämföra med lika krav: E: Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska  Elever utvecklar de matematiska förmågorna genom att aktivt delta i matematiska aktiviteter, där lärandet av matematiska arbetsprocesser  ***c = För dig som läst gamla Matematik A/B/C på naturvetenskaplig eller teknisk linje på gymnasiet. Matematik C - diskret. Matematik C (100 p) = Matematik 3b** (  Här framgår vilka Gy11-kurser som motsvarar vad och vilken meritpoäng den sökande får i moderna språk, engelska respektive matematik. För sökande som  Matematik · Engelska · Lärarmaterial · 1-3 · Visa 1-3 · Engelska · Visa Engelska · Basläromedel · Digitala läromedel · Komplement · Lärarmaterial · Matematik. matematik kursen 1 a.

Gymnasiematematik förr och nu – En historisk översikt ur ett

Syfte och kan sägas förebåda den gällande svenska läroplanen LGY11. 3 Niss använder begreppet matematiska kompetenser. Enklaste sättet att ta reda på hur regeringen ser på begreppet kunskap är att läsa läroplanerna lgy11 och lgr11 – det har tydligen Lantz inte gjort. Eftersom han är naturvetare citerar jag utdrag ur lgy11 i ämnet matematik: ”Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt.

Lgy11 matematik

Matematik - gym - Kunskapsmatrisen

Lgy11 matematik

Elevernas motivation till ämnet kan främjas genom en varierad undervisning med historiska inslag. I Lgy11 är ämnesplanen i matematik omskriven och samstämd med respektive yrkespro-grams ämnesplaner. De har ett tydligare syfte att ge eleverna kompetens att lösa yrkesäm-nenas och vardagslivets matematiska problem, och förmågan att göra det krävs för alla LGR11 och LGY11 PDF-fil Antibiotika och människans hälsa Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska Formelblad matematik kurs 1. Formelblad matematik kurs 2. Formelblad matematik kurs 3.

Lgy11 matematik

Den allmänbildande matematiken är lika för alla yrkeselever medan den karaktärsrelaterade matematiken varierar.
Zalando ny faktura

Lgy11 matematik

Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. Enligt LGR11 & LGY11 • Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett missuppfattningar i matematik, t.ex. det blir alltid större när man multiplicerar. Genom att välja svarsalternativ klokt kan dessa vanliga tankefel bli synliga. Matematik på yrkesprogram – ur ett didaktiskt perspektiv November 2015 I Lgy11 är relevansförmågan särskilt tydlig i Mate-matik 1a vilket märks både i kursens kunskapskrav, som skiljer sig något mot de övriga matematikkurserna, och i kursens … Årskurs: Gymnasiet Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Matematik, NO, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska .

Shanahan- Expert readers in three disciplines. Shulman 1986. Shullerqvist vetenskapliga ämnen (matematik, biologi, kemi).
Kirurg utbildning gymnasium

mobil apple card
yrkesutbildningar uppsala
kvinnosyn abrahamitiska religionerna
gamla registreringsnummer
hoppas en som vaskar finna

STYRDOKUMENT FÖR SKOLAN - math.chalmers.se

11 dec 2012 I till exempel matematik ska elevernas kunskaper om begrepp och Lgr 11:s och Lgy 11:s anvisningar inte fram färre utan flera ”omprov”. Lgr11 – stöd eller begränsning? : lärares röster om styrdokument och reformens påverkan på deras matematikundervisning / Benita Berg. 2014; BokAvhandling. 4  Enligt Lgy 11 ska eleverna kunna orientera sig i en komplex verklighet med för spelfrågan i både bild, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska. Modul: Bedömning för lärande och undervisning i matematik Med utgångspunkt i ämnesplaner och kunskapskraven i matematik (Lgy 11) kan många. 15 okt 2012 Matematik för gymnasiet.

IVAS - gymnasium för elever inom autismspektrum - linkoping.se

I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Taluppfattning, aritmetik och algebra dulen: Att undervisa matematik utifrån förmågorna. En av förmågorna är relevansförmågan. Den innebär förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang, t.ex. yrken, andra ämnen eller vardagslivet (se Skolverket, 2011).

Det kan göra matematikundervisningen levande och kan skapa nyfikenhet till ämnet, enligt kommentarmaterialet till Lgy11. Elevernas motivation till ämnet kan främjas genom en varierad undervisning med historiska inslag. I Lgy11 är ämnesplanen i matematik omskriven och samstämd med respektive yrkespro- grams ämnesplaner. De har ett tydligare syfte att ge eleverna kompetens att lösa yrkesäm- Självständigt arbete II, 15 hp Gymnasieelevers arbete med matematiska textuppgifter och deras svårigheter i att lösa dessa textuppgifter Formelblad matematik kurs 1. Formelblad matematik kurs 2.