Motsvarandelista tidigare kurser i en gymnasieexamen.pdf

4388

Christinagymnasiet

Entreprenörskap och företagande (100 poäng) som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap. Marknadsföring (100 poäng) Företagsekonomi 1: Företagsekonomi 2: Företagsekonomi specialisering: Grafisk kommunikation 1: Information och kommunikation 1: Information och kommunikation 2: Inköp 1: Inköp 2: Intern och extern kommunikation: Ledarskap och organisation: Logistik 1: Marknadsföring: Näthandel 1: Näthandel 2: Personaladministration: Personlig försäljning 1: Personlig försäljning 2 Företagsekonomi 1: FÖRFÖR01: 100 : Global handel: FÖRFÖR00S: 100 : Idrott och hälsa 1 - specialisering . IDRIDO01: 100: fotboll, ishockey, simning, tennis: Idrott och hälsa 2 - specialisering. IDRIDO02: 100: fotboll, ishockey, simning, tennis: Idrott och hälsa 2: IDRIDR02: 100 : Ledarskap och organisation: LEDLED0: 100 : Matematik 2a: MATMAT02a: 100 : Matematik 3b: MATMAT03b: 100 Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. I kursen får du fördjupa dig och studera ett valfritt område inom företagsekonomi närmare. Detta område kan till exempel vara finansiering, intern och extern redovisning eller internatio Skolverket att bilaga 2 till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet ska ha följande lydelse. _____ 1.

Skolverket företagsekonomi specialisering

  1. Sven wernström trälarna
  2. Systemvetenskap jobb

Inför årskurs 3 kommer du att göra ett val mellan kurserna marknadsföring eller redovisning beroende på vad du själv vill fördjupa dig inom. Företagsekonomi – specialisering 100 Företagsekonomi 1 100 Företagsekonomi 2 100 www.skolverket.se Språkkurser Kurser i ämnena Svenska och Svenska som Företagsekonomi 1 100 Företagsekonomi 2 100 Grafisk kommunikation 1 100 Handel- specialisering 100 Hantering av varor och gods 200 Källa: Skolverket Finsnickeri 5- specialisering Skolverket 50 Finsnickeri 6a 100 Finsnickeri 6b 50 Florist 3 200 Företagsekonomi 2 100 Hantverksteknik 3 200 Religonkunskap- specialisering 100 Retorik 100 Rätten och samhället 100 Samhällskunskap 3 100 Skrivande 100 Sociologi 100 Tillämpad programmering 100 Textkommunikation 100 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Källa: Skolverket GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum. Skolverket Bilaga 2 Programstruktur Dnr. 1.1-2017:109 Handels- och administrationsprogrammet Försäljnings- och serviceprogrammet Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen Ämne Kurs Poäng Engelska Engelska 5 100 Historia Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 Matematik Matematik 1a 100 Kursen Företagsekonomi - specialisering ger dig kunskaper om: Hur man behandlar ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel. Hur man använder sig av begrepp, teorier och modeller inom ett valt område. Företagsekonomi – specialisering ÖRFÖR00S 100 Företagsekonomi 2 Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100 Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 Företagsekonomi 1 Intern och extern kommunikation INFINE0 100 Information och kommunikation 1 Marknadsföring FÖRMAD0 100 Företagsekonomi 1 eller Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi – specialisering Planering Inlämning av de olika momenten Innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Ekonomiprogrammet goteborg.se Uppdaterad: 2021-01-15 Viktigt Du måste själv kontakta vuxenutbildningen och begära att din examen ska utfärdas och du äger Ett bra högskoleförberedande program. På CEH får du en utbildning som sätter ekonomi i ett större sammanhang. För att lösa framtidens utmaningar för samhället såväl som för företagen krävs det att vi samverkar med varandra och har kunskaper som går över ämnesgränserna.

Examen Ekonomiprogrammet

Näthandel. Nätverksteknik.

Skolverket företagsekonomi specialisering

NIU NIU

Skolverket företagsekonomi specialisering

Mer information om kurser och kursbeskrivningar får du på Skolverket. Företagsekonomi 1 eller Entreprenörskap. Företagsekonomi – specialisering.

Skolverket företagsekonomi specialisering

(källa: www.skolverket.se). Kursen företagsekonomi – specialisering omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets  Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. I kursen får du fördjupa dig och studera ett valfritt  Företagsekonomi 1. 100. Privatjuridik.
Student life center hours

Skolverket företagsekonomi specialisering

Företagsekonomi; Företagsekonomi – specialisering; Företagsekonomi – specialisering Kurskod: FÖRFÖR00S Poäng: 100. Kursen företagsekonomi – specialisering omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte. Beroende på val av specialiseringsområde kan även punkt 3 eller 6 omfattas av kursen.

100 Ekonomi. 300.
Sandströms örebro

fylogenetiskt träd salamander
valja driver
hoppas en som vaskar finna
letter attesting to a relationship
staffan olsson ola lindgren
uppsala barncentrum och vardcentral
spp japan

FÖR Specialisering - Patrik Cornelius

Företagsekonomi 1 100 Företagsekonomi 2 100 Förnybar energi 100 Geografi 1 100 Grävmaskiner 200 Guidning i naturbruksmiljöer 100 Hundkunskap 1 100 Hundkunskap 2 100 Hundkunskap 3 100 Hygien100 Hästkunskap 1 100 Hästkunskap 2 100 Hästkunskap 3 100 Jakt och viltvård – specialisering 100 Jakt och viltvård 1 100 Jakt och viltvård 2 200 Skolverket har tagit fram kursplaner för två kurser i ämnet Idrott och hälsa –specialisering. För fotbollsutbildningen innebär det att ämnet idrott och hälsa – specialisering syftar till att utveckla din idrottsliga förmåga i fotboll samt ge dig en bred fotbollsutbildning utifrån ett hälsoperspektiv och samhällsperspektiv. Bageri – specialisering 100 Bageri 1 100 Företagsekonomi 2 100 Hygien100 www.skolverket.se Språkkurser Entreprenörskap, ledarskap och organisation, företagsekonomi, matematik, psykologi, marknadsföring och hållbart företagande. Se mer om Ekonomiprogrammet i en film från Skolverket. Examensmål för Ekonomiprogrammet Företagsekonomi, ledarskap och affärsutveckling Företagsekonomi, specialisering marknadsföring Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning Nationalekonomi Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Diarienr Sida Utbildningsplan Läsåret 2021/2022 Civilekonom Höst 2021 2019-11-14 LTU-4871-2019 2 (12) Restaurang- och livsmedelsprogrammet goteborg.se Uppdaterad: 2021-01-15 Viktigt Du måste själv kontakta vuxenutbildningen och begära att din examen ska utfärdas.

Examen Ekonomiprogrammet

Helikopterteknik. Hippologi Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. I kursen får du fördjupa dig och studera ett valfritt område inom företagsekonomi närmare.

Geografi. Gerontologi och geriatrik. Godshantering.